Tehotorjunta logo
Ring 0400-423820 eller 0500-423820
JK-Torjunta logoMyrkytys logo
Tehotorjunta

Bekämpning av skadefåglar (fågelskydd, nät)

Tamduvor (stadsduvor) som häckar i byggnader utgör en hälsorisk för smittbara sjukdomar (salmonella, ornitosis). Tamduvornas spillning förorenar byggnadsfasader och fräter på huskonstruktionerna.

Med Ecobirds-fågelskyddet hindras skadefåglarna (tamduvor, måsar, kajor och kråkor) effektivt och enkelt från att vistas och bygga bo i byggnader. Fågelskydden är omärkbara
och skadar varken fåglar eller byggnader. Ni kan även köpa fågelskydd som
installeras själv av oss. Vi använder även nätning i skadefågelsbekämpningen.