Tehotorjunta logo
Ring 0400-423820 eller 0500-423820
JK-Torjunta logoMyrkytys logo
Lintuesteet

Ecobirds-fågelskydd

Skador som tamduvor förorsakar kan förhindras med Ecobirds-fågelskydd. Fågelskyddet är uppbyggt av en polykarbonatplastskena, vartill syrafasta spärrstavar av stål fästs.

Fågelskyddet är effektivt, väderbeständigt, omärkbart och enkelt att installera. Installationsmålen för fågelskydden är platser där man vill förhindra fåglars vistelse och häckning.

Modeller

360, bredd 6cm 304, bredd 9cm 311, bredd 15,5cm
360 304 311
Pris 8,60 €/m + moms 24% Pris 8,60 €/m + moms 24% Pris 9,25 €/m + moms 24%

Telefonnummer för beställning 040-7183134, kalevi.kauppinen@helsingintehotorjunta.fi
eller 0400-406662, ilkka.pekkarinen@jktorjunta.fi