Tehotorjunta logo
Ring 0400-423820 eller 0500-423820
JK-Torjunta logoMyrkytys logo
Tehotorjunta

En inhemsk entreprenör till er tjänst

Skadedjur och skadefåglar förorsakar betydande kostnader för hemmen och offentliga byggnader samt för industrin. Skadedjur och skadefåglar utgör även en betydande hälsorisk för människan. Vi bekämpar de här problemen och skadorna med över 30 års erfarenhet inom branschen, och erbjuder en snabb och högklassig service.

I vår verksamhet ingår skadedjursbekämpning (skadeinsekter, gnagare), desinfektionsarbete och bekämpning av skadefåglar. Vi importerar, installerar och säljer fågelskydd. Vi arbetar globalt.

Om du så behöver hjälp i bostadsfastigheten, den offentliga byggnaden eller inom industrin, står vi till din tjänst yrkeskunnigt och snabbt. Ta kontakt.

Vi har över 30-års erfarenhet inom skadedjursbranschen! Be om en offert