Tehotorjunta logo
Ring 0400-423820 eller 0500-423820
JK-Torjunta logoMyrkytys logo
Tuholaiset

Skadedjursbekämpning i bostads-/kontorsfastigheter

Det effektivaste sättet för skadedjursbekämpning är att be en professionell ta hand om det. Kostnaderna är ringa jämfört med mödan och skadorna som skadedjuren orsakar. De vanligaste skadedjuren är pälsänger, silverfiskar, livsmedelsskadedjur, myror, råttor och möss.

Skadedjursbekämpning i offentliga byggnader och i industrifastigheter

Vi utför skadedjursbekämpning både som beställningsarbete och som årskontrakt utgående från kundens önskemål och behov. Beställningsarbeten lämpar sig för akuta situationer. Årskontraktet är ett systematiskt, riskhanterande och förebyggande koncept. I årskontraktet utförs skadedjursbekämpningen året om.


Bekämpning av kackerlackor med gelbete

Bekämpning av silverfiskar med besprutning

En limfälla med feromon för kackerlackor

En limfälla med feromon för malfjärilar

Betesstation för råttor och möss