Tehotorjunta logo
Ring 0400-423820 eller 0500-423820
JK-Torjunta logoMyrkytys logo
Tehotorjunta

Verksamhetsställen

Våra kontor finns i Helsingfors, Haga, i Lahtis i regionen Päijänne-Tavastland och i Kinnula i regionen Inre Finland. Vårt företag erbjuder ett heltäckande servicekoncept för skadedjursbekämpning, gnagarbekämpning och för bekämpning av skadefåglar. Vi betjänar våra kunder riksomfattande.

Genom att klicka på Google Map – kartan ser du var vi är belägna.

Helsingin Tehotorjunta Oy
Hagtornsvägen 37
00320 Helsingfors

tel 040-7183134
fax. 09-5873889

kalevi.kauppinen@helsingintehotorjunta.fiJK-Torjunta
Hallitie 2
43900 Kinnulatel 0400-406662
gsm. 0400-406662
fax. 014-485840

ilkka.pekkarinen@jktorjunta.fi

Myrkytys Oy
PL 44
15501 Lahti

tel 040-5485940

myrkytys.oy@elisanet.fi